“ลดชั่วโมงเรียนสำคัญอย่างไร” โดย รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์

“ลดชั่วโมงเรียนสำคัญอย่างไร” โดย รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ ตอนที่ 1

“ลดชั่วโมงเรียนสำคัญอย่างไร” โดย รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ ตอนที่ 2

“ลดชั่วโมงเรียนสำคัญอย่างไร” โดย รศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ ตอนที่ 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม