มองรัฐสภา 12 มีนาคม 2562 ประเด็น : ความคาดหวัง นโยบายการศึกษาไทย หลังเลือกตั้ง

ผู้ดำเนินรายการ: ชลรัศมี งาทวีสุข
วิทยากร: รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

อ้างอิง :  สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม