การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus โดย ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   โดย ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม