รวมข้อมูล VDO TEP

VDO Content มหัศจรรย์แห่งการอ่าน
VDO Content โรงเรียนพระทำ
VDO Content หนังสือ vs สื่ออิเล็กทรอนิกส์
VDO Content ปฏิรูปการศึกษาไทยเริ่มที่ใคร
VDO Content Application ความสัมพันธ์
VDO Content การศึกษาไทยควรไปทางไหน
VDO Content นักเรียนหัวใจอาสา (04.09)
VDO Content Growth mindset
VDO Content สร้างความทุกข์ให้กับเด็กด้วยระบบการศึกษา
VDO Content คืนความเป็น”มนุษย์” ให้นักเรียนยุค 4.0
VDO Content ทักษะแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
VDO Content ความสุขของครูคือการสอน (02.11)
VDO Content แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
VDO Content Active Teacher ครูในยุคดิจิทัล
VDO Content ท่องเพื่อสอบไปทำไม
VDO Content ห้องเรียนใต้สะพาน (02.01)
VDO Content การกระจายอำนาจสู่โรงเรียน
VDO Content ครูที่ปรึกษา (03.52)
VDO Content สีสันวันเสาร์ Saturday School (02.43)
VDO Content เปลี่ยนครูเป็นโค้ช (03.48)
VDO Content กองทุน 10 บาท สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่
VDO Content สร้างเด็กสู่โลกอนาคต
VDO Content -เปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ใช่
VDO Content -มนุษย์แบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องมี?
VDO Content ผู้ให้ที่มองไม่เห็น
VDO Content อยากให้โลกนี้ไม่มีที่หนึ่ง
VDO Content เมื่อเด็กไทย ถูกขโมยเวลา
VDO Content 4 ด่านเปลี่ยนการศึกษาไทย
VDO Content ลองฟังแรปปัญหาการศึกษา จากเด็กหลังห้อง
VDO Content EDU SCRUM พลิกการเรียน เปลี่ยนความคิด
VDO Content “Bully” ภัยร้ายที่ผู้ใหญ่ควรตระหนัก
VDO Content มองการศึกษาทั้งเทศและไทย ในศตวรรษที่ 21
VDO Content เรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มทักษะรู้-คิด ให้เด็กไทย
VDO Content 4 แก่น ปฏิรูปการศึกษา
VDO Content ศิลปะบำบัดใจ
VDO Content เตรียมครู พัฒนาครู คู่หลักสูตรการศึกษาไทย
VDO Content เตรียมพร้อมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21
VDO Content รู้อะไรไม่สู้รู้คอมพิวเตอร์
VDO Content เรียนรู้ใกล้บ้าน ลูกหลานอุ่นใจ
VDO Content ห้องเรียนหรรษา ภาษาอังกฤษ
VDO Content ผักงอกงาม นักเรียนงอกเงย
VDO Content เพิ่มทักษะ เพิ่มประสบการณ์ ด้วยการเรียนรู้แบบ STEM
VDO Content พลิกความเชื่อ เพื่อความหวังของชุมชน
VDO Content เมื่อนักเรียนออกข้อสอบเองได้
VDO Contentโรงเรียนกับตลาดนัดฝึกหัดทักษะชีวิต
VDO Content เมื่อการศึกษาไทยไม่ทิ้งรากเหง้า
VDO Content แนวทางการปฏิรูปและพัฒนาวิชาชีพครู
VDO Content ปัญหาการพัฒนาวิชาชีพครู
VDO Content ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ
VDO Content เตย 4.0 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ
VDO Content โครงงานวิทย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
VDO Content กัลยาบ้านฉัน
VDO Content ห้องเรียนหน้าบ้าน
VDO Content รู้เท่าทันสื่อ
VDO Content ใช้ความรู้ตั้งรับความอ้วน
VDO Content “หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่”
VDO Content หลักสูตรชาวเขา เพื่อให้เราเท่าเทียม
VDO Content หลักสูตรพหุวัฒนธรรม เพื่อสลายความต่าง
VDO Content ถักทอรักผ่านภาษาธรรมชาติ
VDO Content หลอมละลายความต่างทางชาติพันธุ์ในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
VDO Content Home School เด็กบ้านเรียน
VDO Content สุข-ศึกษา
VDO Content ทักษะชีวิต
VDO Content วิชาชีวิต โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
VDO Content การศึกษาไทยควรทำอย่างไร?
VDO Content เด็กจะพัฒนาได้ถ้าไว้ใจและเชื่อมั่น
VDO Content โลก = ห้องเรียน
VDO Content การศึกษาที่พาไปไม่ถึงอวกาศ
VDO Content กว่าจะเข้าใจเด็กปฐมวัยก็สายเสียแล้ว
VDO Content โรงเรียน สอนความเป็นมนุษย์
VDO Content ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อุปสรรคการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม