ติดต่อมูลนิธิฯ

ที่ตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษ

อาคาร 979 เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

และ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ผู้ประสานงาน
คุณฉัตรแก้ว คณะวาปี / โทร – 0816010102 / E-mail – chatkeaw_edu@hotmail.com

แผนที่ มหาสารคาม

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม