โครงการ “การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 17-18  ธันวาคม 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES)  ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Image_b575215

 

 

Image_0e3406e

Image_db26a00

Image_3bd02c2

Image_3c22c13

Image_922e32c

Image_5649cec

Image_a88570f

Image_b0cb448

Image_cfb1a11

 

 

Image_369c35d

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม