การประชุมวางแผนและพัฒนาการทำงานของโครงการพัฒนาระบบการผลิตครู

การประชุมวางแผนและพัฒนาการทำงานของโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Image_1e764b7 Image_5ce5289 Image_5ef7554 Image_9cb6182 Image_54fb45c Image_68b2834 Image_569e887 Image_35627f6 Image_a614251 Image_b547147 Image_baa0732 Image_d1149a8 Image_f5f5bf3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม