เอกสารเผยแพร่ – คิดเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิรูปจังหวัด ปฏิรูปการเรียนรู้”

เอกสารเผยแพร่สรุป “เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ดาวน์โหลด

ddd

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม