ภาพกิจกรรม “ถอดบทเรียน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน”

ภาพกิจกรรมงานถอดบทเรียน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของ สพป. นครราชสีมา เขต 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

ปาฐกถาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES)

IMG_1240

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม