เวทีการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย (28 ก.ค.58)

เวทีการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย (28 ก.ค.58)
ที่มา WAY MAGAZINE – youtube channel

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม