กระบวนการคิดวิเคราะห์

บทความวิชาการ เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Processes)
โดย ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

ดาวน์โหลด PDF

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม