มนตรี วงษ์สะพาน

 • Development of Teacher’s Self Learning Package Titled “Students’ Thinking Skill Assessment,”

  Abstract The objectives of this research were: 1) to develop self-learning package for teachers titled “Students’ Thinking Skill Assessment,” with efficiency 80/80, 2) to find the effectiveness index, 3) to compare the pretest and posttest scores between before after studying selflearning package for teachers titled “Students’ Thinking Skill Assessment.” The samples using in this study were 60 teachers under jurisdiction of the Office of Mahasarakham Primary Educational Service Area 1, 2011 school year. They were selected by... more

  ประกาศเมื่อ - August 4, 2015
 • กระบวนการคิดวิเคราะห์

  บทความวิชาการ เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Processes) โดย ดร.มนตรี วงษ์สะพาน ดาวน์โหลด... more

  ประกาศเมื่อ - August 4, 2015
 • นิทานกับการสอนคณิตศาสตร์

  โดย: อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน นิทาน เป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน จากอดีตมนุษย์เราใช้นิทานเพื่อสอนความรู้ สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และใช้เพื่อสร้างความบันเทิง... more

  ประกาศเมื่อ - December 10, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม