กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ #โรงเรียนสุขภาวะ ในพื้นที่อีสานโซน 2

IMG_4039

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561
#มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา #IRES โดยการสนับสนุนของ #สสส. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ #โรงเรียนสุขภาวะในพื้นที่อีสานโซน 2 จ.มุกดาหาร จ.อุบลราชธานี จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จำนวน 35 โรงเรียน
#โดยได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตร #ท่านธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม ท่าน ผอ.ดร.#สุรพงษ์งามสม (Mr.EIS) และท่าน ดร.#มารุต อุปนิสากร ดร.#สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ตัวแทนจาก #สพฐ. และ ผอ.สพป.มุกดาหาร 1 ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนสังข์ศรี และโรงแรมมุกดาหารแกรนด์

IMG_3958 IMG_3976 IMG_3970 IMG_3984 (2) IMG_4011 IMG_4005

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม