ปาฐกถาพิเศษ โดย ผอ.สุรพงษ์ งามสม (Mr.EIS)ในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย อีสานโซน 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร

ปาฐกถาพิเศษในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย อีสานโซน 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร

https://youtu.be/oF7AXqF9rIA

IMG_3984

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม