กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่สุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โรงเรียนสุขภาวะ ในพื้นที่อีสานโซน1

IMG_3374 (2)IMG_3361วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561
#มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา #IRES โดยการสนับสนุนของ #สสส. จัดกิจกรรม #การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสู่สุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ #โรงเรียนสุขภาวะในพื้นที่อีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.ศรีสะเกษ โดยท่านผู้อำนวยการและผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรม 79 โรงเรียน จาก 7 ศูนย์การเรียนรู้

IMG_3240 IMG_3209
IMG_3361IMG_3357IMG_3334IMG_3326IMG_3270IMG_3238 IMG_3216 IMG_3209 IMG_3184 IMG_3176

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม