ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู-รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

 

บทความทางวิชาการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู โดย รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560

คลิกที่นี่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม