ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities: PLC)-รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

chawarit

เอกสารประกอบการบรรยาย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดย รศ.ดร.ชวลิต ชูแกแพง ในกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้าง #สุขภาวะในโรงเรียน  มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา​ (IRES)​ โดยการสนับสนุน​ของ​ #สสส.​

คลิกที่นี่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม