นักวิชาการ IRES ร่วมออกแบบเครื่องมือประเมินสมรรถนะโครงการผลิตครูฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมออกแบบเครื่องมือประเมินสมรรถนะ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูโคยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

4913482775044(1)

4913483275933(1)

4913483853096(1)

4913484336592(1)

4913484836298(1)

4913485207334(1)

4913485681323(1)

4913486247213(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม