ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะในรายวิชาชีพครู

ในวันที่ 5 พ.ย. 59 รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นสมรรถนะในรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

S_5160538091443 S_5160538648029 S_5160539570151 S_5160540003596 S_5160541363354 S_5160541859775 S_5160542415772

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม