การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน และเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Image_5d15096

Image_15ec47d

Image_29b2e46

Image_65d119a

Image_175c438

Image_bb52d0b

Image_c262c0d

Image_f55ee33

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม