ประชุมสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชุมสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครู โดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ณ  ห้องประชุมจันทรเกษม  อาคารหอประชุมคุรุสภา  ชั้น  4  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยมี  ท่าน ดร.ดิเรก พรสีมา, ท่าน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และ คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

3461542884329(1) 3461544809261(1) 3461546871651(1) 3461548795643(1) 3461550845586(1) 3461552476610(1) 3461554305266(1) 3461556274393(1) 3461559404825(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม