ประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนครั้งที่ 2

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 ทีมนักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนครั้งที่ 2 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม