กำหนดการประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1

กำหนด และแบบตอบรับการประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่  1 วันที่  23 – 26  มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คลิกดาวน์โหลด

i

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม