9 – 10 ก.พ. 58 ขอเชิญกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการสะท้อนผลในวง PLC

ด้วยทีมพี่เลี้ยงจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิตการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสะท้อนผลในวง PLC ในระหว่างวันที่ 9 – 10  กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งออกเป็น 3 จุด คือ 1. โรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัตนา โดยมีโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง 2. โรงเรียนขุนแปะ/ขุนกลาง อำเภอจอมทอง โดยมีโรงเรียนบ้านนาขนวน เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง 3. โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม โดยมีโรงเรียนบ้านปะทาย เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม