แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

IMG_4595

บรรยายสรุปในกิจกรรมเรียนรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะฯ อีสานโซน 3 จ.นครราชสีมา วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES)

ตอนที่ 1  https://www.youtube.com/watch?v=P82zq7FSQro

ตอนที่ 2  https://youtu.be/xQF3e51ztpg

ตอนที่ 3 https://youtu.be/5K_rjHJk1cM

ตอนที่ 4  https://youtu.be/od0_1eAQbEw

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม