กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ ในพื้นที่อีสานโซน 3

IMG_4602

วันที่ 3-4 มีนาคม 2561
#มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา #IRES โดยการสนับสนุนของ #สสส. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสุขภาวะของผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมเครือข่าย สำหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ #โรงเรียนสุขภาวะฯ ในพื้นที่อีสานโซน 3 จ.นครราชสีมา โดยมีโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ 4 โหนด ที่ร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จาก จ.นครราชสีมา 18 โรง จ.เลย 25 โรง จ.ชัยภูมิ 4 โรง และ จ.มหาสารคาม 8 โรง รวมทั้งสิ้น 55 โรงเรียน
โดยได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตร #คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนัก 4 และคุณณัฐธยาน์ บุญญยทวีพัฒน์ #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และดร.#สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ตัวแทนจาก #สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรม
คลิกชมภาพกิจกรรมทาง Youtube เพิ่มเติมที่ช่อง IRES https://youtu.be/M1jO_8I_18g

IMG_4606 IMG_4634 IMG_4827 IMG_4610 IMG_4593 IMG_4594 IMG_4599 IMG_4592

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม