นิทาน

  • นิทานกับการสอนคณิตศาสตร์

    โดย: อาจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน นิทาน เป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน จากอดีตมนุษย์เราใช้นิทานเพื่อสอนความรู้ สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และใช้เพื่อสร้างความบันเทิง... more

    ประกาศเมื่อ - December 10, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม