นพ.ประเวศ ชี้ ” โรงเรียนสุขภาวะ” เป็นการปฏิรูปประเทศไทย

ศ.นพ.ประเวศ ชี้ “ โรงเรียนสุขภาวะ” เป็นการปฏิรูปประเทศไทยที่สำคัญ สามารถเปลี่ยนการศึกษาที่สร้างความสุข หยุดสอนเด็กเรียนรู้แบบท่องจำ ด้าน รศ.ดร.ประวิต เห็นพ้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสุขใน 4 มิติ

pavet23

วันที่ 23 ธ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 500 คน

อ่านเพิมเติมที่นี่…

อ้างอิงจากเว็บสำนักข่าวอิศรา (http://www.isranews.org)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม