การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อปฏิรูปโรงเรียน โดย ผอ.ดร.กัมพล เจริญรักษ์

บทความทางวิชาการ การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อปฎิรูปโรงเรียน 8 โดย ผอ.ดร.กัมพล เจริญรักษ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม