เส้นทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโรงเรียนแห่งความสุข โดย ผอ.ดร.กัมพล เจริญรักษ์

บทความวิชาการ  โดย ผอ.ดร.กัมพล เจริญรักษ์ คลิกเพื่ออ่าน เส้นทางการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ-โรงเรียนแห่งความสุข 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม