ปฏิรูปการศึกษา ทำทันที / ปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาวไกล เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เปิดเทอมนี้

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชี้ว่าตั้งแต่ปีการศึกษานี้ จะมีการเริ่มต้นที่สำคัญคือ ห้ามโรงเรียนรับเด็กเกินห้องละ 30 คนในระดับอนุบาลและประถม 40 คนในระดับมัธยม ลดเวลาที่ครูจะต้องทำ “งานกระดาษ” การประเมินต่างๆ ที่ทำให้ไม่มีเวลาสอนเพียงพอ รวมทั้งลดกิจกรรมไม่เกี่ยวกับหลักสูตร ที่ส่วนราชการมาเกณฑ์เด็กไปร่วมงานรณรงค์ต­่างๆ

1234

ขั้นต่อไป ที่สำคัญยิ่ง คือการกระจายอำนาจบริหารลงสู่โรงเรียน ให้ผู้อำนวยการกับกรรมการสถานศึกษามีอิสระ­ในการบริหารในการคัดเลือกครูในการจัดการงบ­ประมาณ

ที่มา voicetv

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม