ประเมินผลการดำเนินงานลูกเสือทักษะชีวิต

การประเมินผลหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวโหลดเอกสารประเมินผลการดำเนินงานลูกเสือทักษะชีวิต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม