ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

4617027221506(1) 4617027253920(1) 4617027340581(1) 4617027429509(1) 4617027480494(1) 4617027523913(1) 4617027591459(1) 4617027646333(1) 4617027697006(1) 4617488570528(1) 4617488648048(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม