เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “ทางเลือกการเรียนรู้”

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ร่วมกับภาคีองค์กรเครือข่าย จัดเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “ทางเลือกการเรียนรู้” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

4323261799704(1)

4323261923865(1) 4323261844457(1) 4323261881403(1)
4323261995264(1) 4323262017077(1) 4323262110102(1) 4323262192742(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม