ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ AAR “โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนปีที่ 2”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ AAR “โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนปีที่ 2”

ดาวน์โหลดกำหนดการ

aar

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม