ขอเชิญเข้าร่วมงานถอดบทเรียน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

123

ขอเชิญเข้าร่วมงานถอดบทเรียน โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

ของ สพป. นครราชสีมา เขต 1

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
ปาฐกถาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

สอบถามรายละเอียด

คุณฉัตรแก้ว คณะวาปี / โทร – 0816010102 / E-mail – chatkeaw_edu@hotmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม