รายงานผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์

รายงานผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ในคณะกรรมมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

Download 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม