ประธาน IRES ในฐานะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. ร่วมรายการ “คมชัดลึก” Nation TV

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา(IRES) ในฐานะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ. ร่วมรายการ “คมชัดลึก” ทางช่อง Nation TV ถกประเด็นการกระจายอำนาจกับโรงเรียนนิติบุคคล

ผู้ร่วมรายการ
– รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ศธ.
– ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
– ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค นักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ที่มา ช่องรายการคมชัดลึก (Youtube) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม