ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายโครงการโรงเรียนสุขภาวะฯ

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม คณะทำงานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิฯ และอาจารย์เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายภายใต้  “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

IMG_3622

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม