วิเคราะห์การจัดอันดับการศึกษาไทยของ WEF โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาโลกนั้นมีหลายสถาบันที่เป็นผู้จัดอันดับ ซึ่งก็มีรัฐบาลหลายประเทศที่แสดงความเคลือบแคลงถึงความเที่ยงตรงในเครื่องมือที่ใช้จัดอันดับ ยกตัวอย่างในกรณีการจัดอันดับของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ในกรณีของประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เคยแสดงความไม่เชื่อในเครื่องมือชี้วัด สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจัดอันดับการศึกษาโดย WEF นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 144 ประเทศแต่ถ้าเราย้อนไปอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาขั้นสูงต่างอยู่ในลำดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ที่มา thaipbs news

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม