จับตาเส้นทางปฏิรูป : 9 ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ติดตามพลังจาก 9 ภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึก­ษาไทย ในงานสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา พร้อมหาคำตอบว่า “ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ จะสำเร็จหรือไม่” กับ รศ.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) และหัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดก­ารศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม