ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ครั้งที่ ๑

ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ครั้งที่  ๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

2315286656625(1)

2315286352324(1)

2315286362709(1)(1)

2315286362709(1)

2315286364867(1)

2315286369380(1)

2315286526934(1)

2315286539248(1)

2315286572324(1)

2315286586976(1)

2315286644022(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม